Bugüne kadar tapu işlemlerinde alınan harç oranı (alıcı ve satıcı toplam) binde 40 olarak uygulanırken, konut ve iş yerleri için bu oran 30 Eylül 2017'ye kadar  "(alıcı ve satıcı toplam) binde 30" olarak uygulanacağı resmi gazetede yayınlandı. 

 

Banka ve finansman şirketleri haricinde, Türkiye'de yerleşik olan kişilerin yurtdışın kanallı olarak kullandıkları TL kredilerde  "Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesti oranı, ortalama olarak 1 yıl vadeli olanlarda yüzde 1, bir yıl ve daha fazla vadeli olanlarda ise yüzde 0 olarak uygulanacak.

İnşaat sözleşmelerini kat karşılığı ya da hasılat paylaşımı olarak yapanlar için, bahse konu sözleşmeler bünyesinde yapı müteahhitleri ve alt yükleniciler arasında imzalanan inşaat taahhüt sözleşmeleri, kat karşılığı ya da hasılat paylaşımı inşaat işlerine yönelik olarak verilecek olan danışmanlık hizmet sözleşmeleri ve yapı denetimi hizmet sözleşmelerinin damga vergisi kaldırılacak. 

Taşınmaz malların (gayrimenkul) ivaz karşılığı veya ölünceye kadar bakma akdine istinaden ya da trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmaması kaydıyla, emlak vergisi değeri üzerinden devreden ve devralan için ayrı ayrı binde 20 olarak uygulanan tapu harcı oranı konut ve iş yerleri için 30 Eylül 2017 tarihine kadar binde 15 oranında alınacak.