Kooperatif Ortaklığının Sona Ermesi!

- -
Kooperatif Ortaklığının Sona Ermesi!

Konut ve yapı kooperatiflerinde ortakların bazı hak ve sorumlulukları bulunmaktadır. Kooperatif üyeliğinden çıkmak, ortakların haklarından birisidir. Peki, kooperatif ortaklığının sona ermesi için ne yapılır? Ortaklık nasıl sona erer?

Kanunen çıkma keyfiyetinin kooperatifin mevcut durumunu tehlikeye düşürmesi halinde , ayrılmak isteyen ortağın, *muhik tazminat ödenmesine dair hüküm ana sözleşmeye konulabilir.

Çıkış, ancak bir hesap senesi sonu için ve en az 6 ay önceden haber verilerek yapılmalıdır. Ana sözleşmede daha kısa bir süre belirtilip hesap senesi içinde çıkışa müsaade edilebilir.

Yönetim kurulu, ana sözleşmeye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, bir ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçınacak olursa, ortak çıkma dileğini noter aracılığı ile kooperatife bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşmiş olur.

Ortağın ölümü ve ortaklığın devri:

Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer. Ana sözleşmede gösterilecek şartlar ile ölen ortağın mirasçılarının, kooperatifte ortak olarak kalmaları sağlanabilir ya da ortaklık devredilebilir. Yönetim kurulu, ortaklığı devralan kişinin ortaklık niteliklerini taşıması halinde, bu kişiyi ortaklığa kabul eder.

Görev veya hizmetin bitmesi, taşınmaz mal veya işletme karşılığı ortaklık:

Ortaklık sıfatı bir görev veya hizmetin yerine getirilmesine bağlı ise, bu görev ya da hizmetin sona ermesi ile ortaklık sıfatı geçerliliğini yitirir. Bu halde ana sözleşmeye hüküm konulmak koşuluyla ortaklığın devamı sağlanabilir.

 

 

(* Muhik Tazminat : 1163 sayılı kooperatifler kanunu'nun 17. maddesine göre kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortaklara verilecek iade ve ödemelerin kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürmesi halinde ortaktan talep edilebilecek haklı tazminat.)


1 /2